• head_banner_02.jpg

ફ્લેંજ્ડ સ્ટેટિક બેલેન્સિંગ વાલ્વ, TWS વાલ્વ

  • ફ્લેંજ્ડ સ્ટેટિક બેલેન્સિંગ વાલ્વ, TWS વાલ્વ

    TWS ફ્લેંજ્ડ સ્ટેટિક બેલેન્સિંગ વાલ્વ એ મુખ્ય હાઇડ્રોલિક સંતુલન ઉત્પાદન છે જેનો ઉપયોગ HVAC એપ્લિકેશનમાં પાણીની પાઇપલાઇન સિસ્ટમના ચોક્કસ પ્રવાહ નિયમન માટે થાય છે જેથી સમગ્ર પાણીની સિસ્ટમમાં સ્થિર હાઇડ્રોલિક સંતુલન સુનિશ્ચિત થાય.

    વધુ વાંચો